Print this page


Oppstartsseminar hÝsten 2017

 

Da er vi ordentlig i gang for i år (høsten) med overnattingsseminar på Lurahammaren skole. Hovedkorpset har vært sammen siden fredag ettermiddag. På lørdag formiddag kom også juniorkorpset på plass. Det har selvsagt vært mye øving, men også godt samvær og sosialt på kveldene.
 


Da er vi ordentlig i gang for i år (høsten) med overnattingsseminar på Lurahammaren skole. Hovedkorpset har vært sammen siden fredag ettermiddag. På lørdag formiddag kom også juniorkorpset på plass. Det har selvsagt vært mye øving, men også godt samvær og sosialt på kveldene.
 
Det en får ut av en slik seminarhelg tilsvarer omtrent to måneder av vanlig øving. Hovedkorpset har startet øvingen på høstens repertoar (som stort sett går i Star Wars) og helgens øving kan klart høres. Det er mange nye som ikke har vært med i hovedkorpset før og det å sitte sammen i de mange timene øving vi har hatt i hengen gir en pangstart på høsten og det å være i hovedkorpset. Igjen så blir en overrasket over hvor gode disse musikantene er - eller ettersom det skjer hver gang vi hører de.
 
Vi fikk en flott avslutning på seminaret med konsert av juniorene og hovedkorpset. Og et stort publikum.
Det blir en fin musikkhøst.